Årsmöte - 16 september 2023

16 September

Årsmötet 2023 äger rum i Gröndalshallen den 16 september.


Dagen startar med lekar och aktiviteter vid 13.30.


Årsmötets startar officiellt 16.00 med fika. Årsmöte

Dokument för årsmötet finner ni nedan. 


Det som finns tillgängligt är:

  1. Balansrapport.
  2. Resultatrapport.
  3. Verksamhetsberättelse.
  4. Förenklat årsbokslut.
  5. Ärenden och eventuella svar från sittande styrelse.
  6. Propositioner
  7. Valberedningens nomineringar.
  8. Revisorernas berättelser

2

4

3

1

5

Inga motioner eller ärenden har inkommit ännu.

6

7

8

Publiceras så snart den är färdig.

INSTÄLLD

60-års fest