I Kalmar volleybollklubb finns en hel del ersättningar att ta del av. 

Nedan presenteras de ersättningar som medlemmar kan söka för olika aktiviteter eller dylikt de gör för klubbens räkning. 


För att erhålla ersättningar kontaktar man klubbens ekonomiansvarig via ekonomi@kalmarvolley.se

Ersättningar för de som hjälper till i klubben

Milersättning:

18,5 kronor per mil


Ersättning betalas till de som kör bil till exempelvis en match eller sammandrag för någon av klubbens träningsgrupper. Samordningen kring skjutsande görs genom träningsgruppens samordnare eller tränare.


Antal mil räknas från Kalmar till angiven stad, och tillbaka ernligt google maps.


Vid anmälan anges stad samt för vilket lag man kört.


Ersättning betalas inte ut om man väljer att köra i egen bil.

  Tävlingar
  Förberedelser Challenger: 400 SEK

  Swedish Beach Tour (SBT)
  Projektgruppen ersätts med totalt 12 000 SEK för arbetet med SBT.


  Hur pengarna fördelar sig mellan individer bestäms internt i projektgruppen.

  Ersättningar för tränare

  I många fall görs enskilda och specifika överenskommelser mellan tränare och styrelse. I grunden ugår vi från dessa ersättningar


   Träningar
   Huvudtränare: 100 SEK/träning
   Hjälptränare: 30 SEK/träning


   Matcher och sammandrag
   Heldag: 400 SEK
   Halvdag: 200 SEK


   Ersättningar för styrelsen

   Styrelsen får inga specifika ersättningar eller arvoden för att sitta i styrelsen.


   För arbete som görs med styrelsen, får samtliga styrelsemedlemmar gratis träningsavgift och beachavgift.